Sosiaalialan kumppanuutta

Ikäihmisten palvelut

Sosiaalitaito tarjoaa kunnille tukea ikäihmisten palveluiden kehittämiseen. Toiminnan lähtökohtana on kuntien ajankohtaisten tuen tarpeiden tunnistaminen sekä kuntien välisen yhteistyön kehittäminen.

Ikäihmisten palveluiden kehittämisen muotoja ovat esimerkiksi ammatilliset yhteistyöverkostot, täydennyskoulutus, hankesuunnittelu, hankkeiden ja kehittämisohjelmien koordinointi sekä oppilaitosyhteistyö.