Sosiaalialan kumppanuutta

Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta toteutuu Sosiaalitaidossa pitkäkestoisina prosesseina, joita tuetaan ja vauhditetaan tarpeen mukaan ulkopuolisen rahoituksen tuella.

Alla on kuvattu kehittämishankkeita, joita Sosiaalitaito on toteuttanut tai ollut mukana toteuttamassa.