Sosiaalialan kumppanuutta

Tiedontuotanto

Tiedontuotanto: alueellinen hyvinvointitieto

Tavoitteena on, että kunnissa toteutettava kehittämistyö perustuu tutkittuun tietoon sekä tuottaa uutta alueellista tietoa hyvinvointistrategiseen työhön ja kehittämistyön, päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Tämän lisäksi tuotetaan erilaisia arviointeja ja selvityksiä.

Vuosittain toteutettavat palvelujen tila selvitykset

  • Lastensuojelun palvelujen tila
  • Ikäihmisten palvelujen tila
  • Toimeentulotuki
  • Kehitysvammahuolto
  • Vammaispalvelut

Tiedontuotannon prosessi noudattelee seuraavia vaiheita (kuvaa klikkaamalla saat kuvan selkeämmäksi)

tiedontuotannon prosessi1

Joka toinen vuosi (parilliset) toteutettavat selvitykset

  • Viidennen luokan oppilaiden hyvinvointi
  • Pienten lasten (neljävuotiaat) kokemuksia kotoa ja päivähoidosta

Tiedontuotannon prosessi noudattelee seuraavia vaiheita (kuvaa klikkaamalla saat kuvan selkeämmäksi)

tiedontuotannon prosessi2

Muiden toteuttavien selvitysten osalta prosessit sovitaan tapauskohtaisesti

_______________________________________________________________________________________________

2020
TIIVISTELMÄ – Oikeus omiin tietoihin – Kainulainen2020
Oikeus omiin tietoihin – Kainulainen2020

2019
SIFT -tulokset tiivistettynä lokakuu 2019
SIFT -hankkeen tiedote
Sift -hankkeen loppuraportti
Lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tila kymmessä Uusmaalaisessa kunnassa vuonna 2018
Länsi- ja Keski-Uudenmaan Aikuisten sosiaalipalvelujen tila 2018

2018
Tiedote_11_vuotiaiden hyvinvointi 2010 – 2018
Koululaiskysely 2018_Vertailu2014
Aikuisten sosiaalipalvelujen tila 2017
Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen tila 2017

2017
Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa 2016
Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2016
Kehitysvammahuollon tila 2016
Ikäihmisten palvelujen tila 2016

2016
Kehitysvammahuollon tila 2015
Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla2015
Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa 2015
Vammaispalvelulaki_2015
Ikäihmisten palvelujen tila 2015
5. luokkalaisten hyvinvointiselvitys 2016 RAPORTTI

2015
Vammaispalvelulaki 2014
Aikuissosiaalityö ja toimeen
tulotuki Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa 2014
Kehitysvammahuollon tila 2014

Ikäihmisten palvelujen tila 2014

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2014

2014
Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden suunnitteluun ja toteutukseen TULOKSET
Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden suunnitteluun ja toteutukseen LISÄANALYYSIT
Lohjan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Raaseporin ja Siuntion kuntalaisten hyvinvointikysely 2014

Lastensuojeluntila Länsi-ja Keski-Uudellamaalla 2013
5 luokkalaisten hyvinvointiselvitys 2014 RAPORTTI
5 luokkalaisten hyvinvointiselvitys 2014 YHTEENVETO
Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys RAPORTTI
Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvtys YHTEENVETO

2013

Ikäihmisten palvelujen tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2012
Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2012

2012
Lastensuojelulain hengen toteutuminen 2011
5 luokkalaisten hyvinvointiselvitys 2012
5 luokkalaisten hyvinvointiselvitys 2012  (Ruotsinkieliset koulut)
Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys
Ikäihmisten palvelujen tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2011

2011
Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uuudellamaalla 2010
Ikäihmisten palvelujen tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2010
Lasten kokemuksia päivähoidosta ja kotoa 2010
Länsi-Uudenmaan kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja palveluista

2010
Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009
11-vuotiaiden lasten hyvinvointi osa I
Raportti alakoulun viidennen luokan oppilaiden hyvinvoinnista

2009
Tilastojen kertomaa Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009
Länsi-Uudenmaan vanhuspalvelujen kehittämisyksikkö hankkeen loppuraportti
Kuka Vaikuttaa II loppuraportti 2009
Työkalut KUUMA kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuudelle

2008
Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys 2007
Kuka Vaikuttaa I loppuraportti 2008

2007
Hildur-loppuraportti
Hildur-loppuraportti Ruotsiksi
Hildur -hanke liitteet
Arkitieto biteiksi -loppuraportti
Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys 2007
Työturvallisuus sosiaalialalla -hankkeen loppuraportti
Sosiaalialan kehittämishanke, toimintaohjelma 2007
Sijaishuollon kilpailutus ja hankinta Hiiden alueella

2006
PÄIKE – Keski-Uudenmaan alueen päihdetyön laadullinen kehittäminen KUUMA-kunnissa (2004-2006) Päike loppuraportti
Länsi- ja Keski-Uusimaa tilastojen valossa
POP esiselvitys 2006

2005
KUUMA – Mielenterveys- ja päihdetyön seudullisen palveluverkoston kehittäminen – Seutukehittäjä Projektin loppuraportti
Sosiaalitoimen tiedonhallinta Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa: Selvitys Arkitieto biteiksi -hankkeeseen

2004
Sosiaalityötä poliisilaitoksella -loppuraportti

2003
Erityispäivähoidon tila Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kunnissa vuonna 2003