Sosiaalialan kumppanuutta

Tiedontuotanto

Tiedontuotanto: alueellinen hyvinvointitieto

Tavoitteena on, että kunnissa toteutettava kehittämistyö perustuu tutkittuun tietoon sekä tuottaa uutta alueellista tietoa hyvinvointistrategiseen työhön ja kehittämistyön, päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Tämän lisäksi tuotetaan erilaisia arviointeja ja selvityksiä.

Vuosittain toteutettavat palvelujen tila selvitykset

  • Lastensuojelun palvelujen tila
  • Ikäihmisten palvelujen tila
  • Toimeentulotuki
  • Kehitysvammahuolto
  • Vammaispalvelut

Tiedontuotannon prosessi noudattelee seuraavia vaiheita (kuvaa klikkaamalla saat kuvan selkeämmäksi)

tiedontuotannon prosessi1

Joka toinen vuosi (parilliset) toteutettavat selvitykset

  • Viidennen luokan oppilaiden hyvinvointi
  • Pienten lasten (neljävuotiaat) kokemuksia kotoa ja päivähoidosta

Tiedontuotannon prosessi noudattelee seuraavia vaiheita (kuvaa klikkaamalla saat kuvan selkeämmäksi)

tiedontuotannon prosessi2

Muiden toteuttavien selvitysten osalta prosessit sovitaan tapauskohtaisesti

_______________________________________________________________________________________________

2016

Kehitysvammahuollon tila 2015
Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla2015
Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa 2015
Vammaispalvelulaki_2015
Ikäihmisten palvelujen tila 2015

 

2015

Vammaispalvelulaki 2014
Aikuissosiaalityö ja toimeen
tulotuki Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa 2014
Kehitysvammahuollon tila 2014

Ikäihmisten palvelujen tila 2014

Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2014

2014

Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden suunnitteluun ja toteutukseen TULOKSET
Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia arjen sujuvuudesta, saamistaan palveluista sekä osallisuudestaan niiden suunnitteluun ja toteutukseen LISÄANALYYSIT
Lohjan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Raaseporin ja Siuntion kuntalaisten hyvinvointikysely 2014

Lastensuojeluntila Länsi-ja Keski-Uudellamaalla 2013
5 luokkalaisten hyvinvointiselvitys 2014 RAPORTTI
5 luokkalaisten hyvinvointiselvitys 2014 YHTEENVETO
Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvitys RAPORTTI
Vuonna 2009 syntyneiden hyvinvointiselvtys YHTEENVETO

2013

Ikäihmisten palvelujen tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2012
Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2012

2012

Lastensuojelulain hengen toteutuminen 2011
5 luokkalaisten hyvinvointiselvitys 2012
5 luokkalaisten hyvinvointiselvitys 2012  (Ruotsinkieliset koulut)
Vuonna 2007 syntyneiden hyvinvointiselvitys
Ikäihmisten palvelujen tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2011

2011
Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uuudellamaalla 2010
Ikäihmisten palvelujen tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2010
Lasten kokemuksia päivähoidosta ja kotoa 2010
Länsi-Uudenmaan kuntalaisten kokemuksia hyvinvoinnista ja palveluista

2010
Lastensuojelun tila Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009

2009
Tilastojen kertomaa Länsi- ja Keski-Uudellamaalla 2009

2008
Länsi- ja Keski-Uudenmaan hyvinvointiselvitys 2007