Sosiaalialan kumppanuutta

Muut

Sosiaalitaidon vuoden 2010 opintomatka suuntautui syksyllä Alankomaihin. Opintomatkan matkakertomus

Sosiaalitaidon vuoden 2009 opintomatka suuntautui keväällä Birminghamiin, Englantiin. Opintomatkan teemana oli: Lastensuojelun organisointi ja moniammatillinen yhteistyö sekä lastensuojelun asiakasvaikuttavuuden arviointi. Opintomatkan matkakertomus.