Sosiaalialan kumppanuutta

Tausta

Tausta

Sosiaalitaito – Socialkompetens on Länsi- ja Keski-Uudellamaalla toimiva sosiaalialan osaamiskeskus. Toiminta-alueemme kattaa alueen 15 kuntaa (Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Raasepori, Karkkila, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio, Tuusula, Vihti).

Työmme kohdentuu sosiaalialaan ja sen kanssa tiiviissä yhteistyössä oleviin muihin toimijoihin mm. terveydenhuolto, sivistystoimi ja nuorisotoimi. Sosiaalinen näkökulma on tärkeää kaikessa mitä teemme.

Vahvistamme kuntien sosiaalipalvelujen asiantuntijuutta, tietoperustaa ja luomme pohjaa sosiaalipalvelujen tietojohtamiselle (tiedontuotanto: selvitykset, arvioinnit, tilastolliset katsaukset, tutkimus- ja korkeakouluyhteistyö) sekä tuemme kuntia tuottamalla asiantuntijapalveluja  kehittämistyöhön.

Toimintaamme ohjaa ja linjaa yhtiön hallitus. Tämän lisäksi toimintaamme säätelee Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (13.12.2001) ja Valtioneuvoston asetus sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (20.12.2001).

Laissa määriteltyjä tehtäviämme ovat

  • < kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
  • < kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
  • < turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
  • < toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
  • < ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi

Sosiaalitaidon rahoitus muodostuu valtionavustuksesta, omistajakuntien maksamasta toiminta-avustuksesta, hankerahoituksesta sekä asiantuntijapalveluiden myynnistä.

Lisätietoa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta:

http://www.stm.fi/sosiaali_ja_terveyspalvelut/vastuutahot/osaamiskeskukset