Aikuisten sosiaalipalvelut

työyhteisö jutustelemassa

Aikuissosiaalityön verkosto

Alueella kokoontuu säännöllisesti aikuissosiaalityön verkosto. Verkosto toimii ajankohtaisen tiedon välittäjänä, alueellisen yhteistyön kehittäjänä sekä vertaisfoorumina.

lamppu ja ajatuskuplia

Aikuisten sosiaalipalveluiden tila – raportit

Vuosittasissa raporteissa kartoitetaan aikuisten sosiaalipalveluiden tilaa Länsi- ja Keski-Uudellamaalla.

Tutustu selvityksiin tästä linkistä

naiset yhdessä kävelyllä

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalipalvelu, joka perustuu aina asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen kokonaisvaltaiseen selvittämiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelusta säädetään sosiaalihuoltolaissa (17§). Sosiaalisen kuntoutuksen taustalla on ymmärrys kokonaisvaltaisen työskentelyn välttämättömyydestä silloin, kun ongelmat ovat kasautuneet ja pitkittyneet tai kun sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteet ovat muutoin tarpeellisia henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Socca koordinoi pääkaupunkiseudun sosiaalisen kuntoutuksen verkostoa vuosina 2021-2022. Verkosto on laajentamassa yhteistyötä Länsi-Uusimaan kanssa ja myös Sosiaalitaito on mukana kehittämässä toimintaa. Sosiaalitaidon yhteyshenkilönä toimii kehittämiskoordinaattori Anu Virtanen.

Lisätietoa pääkaupunkiseudun sosiaalisen kuntoutuksen kehittämisestä