Sosiaaliasiamies

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamiehet

Clarissa Kinnunen
Jenni Henttonen

puh. 0400-277 087
ma klo 12-15
ti, ke, to klo 9-12 (ei perjantaisin eikä pyhien aattona)

Postiosoite 

Sosiaalitaito
Sosiaaliasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.

Suojattu Turvaposti-yhteys

Turvaposti on tietoturvallinen sähköpostiyhteys, jota suosittelemme käytettäväksi.

Ohjeet Turvapostin käyttöön:

  1. Kirjoita avautuvan näytön ylimpään kenttään oma sähköpostiosoitteesi, johon saapuu Turvaposti-palvelimelta lähetyksesi vahvistuspyyntö.
  2. Kirjoita viesti ja liitä mahdollinen liite/liitteet. Muistathan kirjoittaa viestiin erikseen matkapuhelinnumerosi.
  3. Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Salasana toimitetaan sosiaaliasiamiehelle automaattisesti.
  4. Klikkaa ”Lähetä”.
  5. Saat Turvaposti-palvelimelta vahvistuspyynnön sähköpostiosoitteeseesi, joka sinun pitää vielä kuitata klikkaamalla viestissä olevaa linkkiä. Viesti lähtee sosiaaliasiamiehelle vasta tämän kuittauksen jälkeen!

Jos lähetät muuta sähköpostia kuin Turvapostia, otathan huomioon, ettei tietojen salassa pysyminen ole täysin varmaa, koska viestisi kulkee avoimessa tietoverkossa. Sähköpostiviestin lähettäjä on vastuussa viestinsä sisältämistä tiedoista. Henkilökohtaisissa asioissa on tietoturvan kannalta suositeltavaa ottaa yhteyttä puhelimitse, Turvapostitse, kirjeitse tai Asiointitilin välityksellä. Sähköpostiosoite on sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi

Sosiaalitaito vastaa sosiaaliasiamiestoiminnasta seuraavien kuntien osalta:

  • Inkoon kunta, Karkkilan kaupunki, Keravan kaupunki, Lohjan kaupunki, Siuntion kunta ja Vihdin kunta
  • Keusote: Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta ja Tuusulan kunta

Asiakkaan asemaa sosiaalihuollossa säätelee laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Asiakaslaki sisältää sosiaalihuollon asiakkaan osallistumiseen, kohteluun ja oikeusturvaan sisältävät oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalipalveluissa asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Laki koskee asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä viranomaisen että yksityisen järjestämässä sosiaalihuollossa.

mies toimistotyössä muistivihkon kanssa

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on:
1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös sovittelevassa roolissa asiakkaan ja työntekijän välisissä ongelmallisissa tilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu Kansaneläkelaitoksen (KELA), työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Mitä tehdä, kun olet tyytymätön sosiaalihuoltoon?

Sosiaaliasiamiehen selvitykset