Sosiaaliasiamies

Sosiaalitaito Oy on tuottanut sosiaali- ja potilasasiamiespalveluja Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Yhtiön toiminta päättyy 31.12.2023, ja sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut siirtyvät 1.1.2024 alkaen  hyvinvointialueiden omaksi toiminnaksi.

Palvelun siirron takia Sosiaalitaidon sosiaali- ja potilasasiamiehet eivät vastaa asiakkaiden yhteydenottoihin 15.12.2023 jälkeen. Tarvittaessa voitte saada apua ottamalla yhteyttä omaan palvelu-/hoitoyksikköön ja 1.1.2024 alkaen oman hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiavastaaviin.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on:
1. neuvoa asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
3. tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia myös sovittelevassa roolissa asiakkaan ja työntekijän välisissä ongelmallisissa tilanteissa.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu Kansaneläkelaitoksen (KELA), työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan (holhous) palvelut.

Mitä tehdä, kun olet tyytymätön sosiaalihuoltoon?

Sosiaaliasiamiehen selvitykset