nainen ja mies lyövät kättä

Kehittäminen

Sosiaalitaito edistää ja tekee sosiaalialan kehittämistyötä yhdessä toiminta-alueen kuntien ja kuntayhtymien sekä alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehittämisemme tapahtuu monin eri tavoin, näistä keskeisimpiä ovat kehittämishankkeet, asiantuntijaverkostot ja -foorumit sekä erilaiset koulutukselliset prosessit. Tarvelähtöisyys ja tutkimusperustaisuus ovat kehittämisemme lähtökohtia.

värikkäitä palapelin paljoja

Ajankohtaisia kehittämisteemoja: