Kansa-koulu III

Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena oli, että asiakasasiakirjalain toimeenpanon, määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton ja kertakirjaamisen edellytykset paranevat. Hanke toteutettiin valtakunnallisesti.

Hankkeen hallinnoinnista vastasi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO ja toteuttajana toimi sosiaalialan osaamiskeskusverkosto.

Kansa-koulu III -hanke:  Nettisivut | Twitter

Hankefakta

  • Toiminta-aika: 1.4.2020–31.12.2021
  • Toteuttaja: Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto
  • Hankehallinnoija: Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO
  • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen tuotokset Innokylässä. 

Lisätietoa kirjaamisvalmennuksesta:

www.kirjaamisfoorumi.fi