Kansa-koulu III

Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen digitaalisesti

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten yhteinen Kansa-koulu III -hanke jatkaa edellisten Kansa-koulujen kirjaamisvalmennusta uudella tavalla. Valmennukset toteutetaan digitaalisella oppimisalustalla. Hankkeessa rakennetaan Kirjaamisfoorumia, joka koostuu digitaalisesta oppimisympäristöstä ja avoimesta materiaalipankista.

Hankkeessa valmennetaan sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestetään kertaavaa valmennusta aiemmin koulutetuille kirjaamisvalmentajille. Tuettu itseopiskelu mahdollistaa valmennuksiin osallistumisen omien aikataulujen ehdoilla.

Kirjaamisfoorumin materiaalipankki tarjoaa välineitä, joiden avulla osallistujat voivat valmennuksen jälkeen toimia omissa organisaatioissaan kirjaamisen asiantuntijoina. Asiantuntemusta voi hyödyntää esimerkiksi arkipäivän kirjaamisongelmissa tai Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotossa.

Uuden digitaalisen lähestymistavan ansiosta valmennuksiin osallistumisesta, hyvien käytäntöjen jakamisesta ja kirjaamiseen liittyvän tiedon löytämisestä tulee helppoa ja joustavaa.

Seuraa Kansa-koulu III -hanketta: Nettisivut | Uutiskirje | Twitter

Hankefakta

  • Toiminta-aika: 1.4.2020–31.12.2021
  • Toteuttaja: Sosiaalialan osaamiskeskusverkosto
  • Hankehallinnoija: Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO
  • Toimintakustannukset: 700 000 €
  • Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoa kirjaamisvalmennuksesta:

www.kirjaamisfoorumi.fi

info@kirjaamisfoorumi.fi

Nea Kosonen

hankejohtaja
etunimi.sukunimi@vasso.fi | 050 302 7530
Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO

Anu Virtanen

aluekoordinaattori (50%)
etunimi.sukunimi@sosiaalitaito.fi|040 733 7024
Sosiaalitaito