Socialombudsman

Kontaktuppgifter

Socialombudsmän

Clarissa Kinnunen
Jenni Henttonen

tel. 0400-277 087
måndag klo 12-15
tisdag, onsdag, torsdag klo 9-12

sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi

Postadress

Sosiaalitaito
Sosiaaliasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Mottagning bara med tidsbeställning i lokaliteter som klientens hemkommun ordnat.

Socialkompetens tar hand om socialombudsmannens uppgifter i följande kommuner

  • Högförs stad, Ingå kommun, Kervo stad, Lojo stad, Sjundeå kommun och Vichtis kommun
  • Keusote: Borgnäs kommun, Hyvinge stad, Mäntsälä kommun, Nurmijärvi kommun, Träskända stad och Tusby kommun

Klientens ställning i socialvården regleras i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientlagen innehåller de rättsliga principerna i anslutning till klientens medverkan, bemötande och rättsskydd inom socialvården. Syftet med lagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till socialvård av god kvalitet och ett gott bemötande.

Lagen gäller klientens ställning och rättigheter i socialvård som ordnas av både myndigheter och privata.

mies toimistotyössä muistivihkon kanssa

Socialombudsmannen har som uppgift:

  1. att ge klienten råd i frågor som gäller tillämpning av klientlagen
  2. att bistå klienten vid framställande av anmärkning
  3. att informera om klientens rättigheter
  4. att också i ovrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda
  5. att följa hut klienternas rättigheter och ställning utvercklas i kommunen och årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta

Socialomdubsmannen är en neutral person som arbetar för att trygga klienternas intresse. Socialombudsmannens uppgift är rådgivande. Socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. Socialombudsmannen kan också agera i försonlig roll vid problematiska tillfällen mellan klienten och anställden.

Socialombudsmannens uppgiftsområde omfattar inte arbetskraftsbyråns, hälso- och sjukvårdens, skuldrådgivningens eller intressebevakningens (förmyndarskap) tjänster.