Ikäihmisten palvelut

Sosiaalitaito tarjoaa alueen kunnille tukea ikäihmisten palveluiden kehittämiseen. Ikäihmisten palveluiden kehittämistyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Ajankohtaiset kehittämisen painopisteet sekä henkilöstön koulutuksen tarpeet noudattavat valtakunnallisia linjauksia sekä kuntien tarpeita.

kirjoja ja kukkia penkillä

Ajankohtaisia tapahtumia

Ikäihmisten palveluiden kehittämisen painopisteinä vuosien 2021-22 aikana on mielenterveysosaaminen ja saattohoito. Mielenterveysosaamiseen liittyvän hankkeen sekä saattohoitotyön täydennyskoulutuksen rinnalla järjestetään  luentoja ja seminaareja ajankohtaisista teemoista.

Lue lisää kevään 2022 tapahtumista

Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin (2020-2022)

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden palveluissa työskentelevien ammattihenkilöiden mielenterveysosaamista ja mielenterveystaitoja. Hanke toteutetaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa.

Lue lisää hankkeen tapahtumista ja materiaaleista 

aurngonlaskussa heinänkorsia

Saattohoidon kehittäminen

Valtakunnallisissa linjauksissa kehittämisen yhdeksi painopistealueeksi on nostettu saattohoidon kehittäminen. Sosiaalitaidon toiminnassa vuoden 2021 aikana saattohoitoteema näkyikin monin tavoin toiminnassa. Tarjolla oli täydennyskoulutusta, webinaareja sekä yhteistyöseminaari.

Lue lisää

värikkäät sateenvarjot ilmassa

Ammattilaisten verkostot

Ikäihmisten palveluissa järjestetään ammatillisia verkostotapaamisia, joissa tutustutaan kunnissa käytössä oleviin toimintamalleihin, jaetaan opittua ja ideoidaan uutta. Alueella kokoontuu säännöllisesti omaishoidon ja päivätoiminnan verkostot. Uusia ammatillisia verkostoja kootaan yhteen alueen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Keväällä 2022 kokoontuu omaishoidon verkosto sekä päivätoiminnan verkosto.

iäkäs nainen haistelee kukkia

Oppilaitosyhteistyö

Ikäihmisten palveluissa tehdään monenlaista yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa. Yhteistyössä järjestetään mm. koulutuksia ja seminaareja, opinnäytetyö- sekä harjoittelumahdollisuuksia. Tutustu uusimpaan opinnäytetyöhön, joka on tehty yhteistyössä Laurean opiskelijoiden, Keusoten palveluiden ja Sosiaalitaidon kanssa.

muistisairas nainen ja hoitaja keskustelevat ulkona

Ympäristö muistin tukena -opas

Oppaassa tarkastellaan asuinympäristön merkitystä muistisairaan ihmisen hyvinvoinnille ja toimintakyvylle. Opas on suunnattu muistisairaiden asumispalveluissa työskenteleville ammattilaisille  ja se sisältää käytännön esimerkkejä ja työkaluja hoitotyön ja ympäristön kehittämisen tueksi.

Ympäristö muistin tukena – opas on tehty yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa ja se on ladattavissa maksutta tästä linkistä.