VALTTI – Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen

Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien osakokonaisuus RISTO- hankkeessa 1.7.2013-31.10.2014.  VALTTI-hankkeen päämääränä oli tukea mukana olevien kuntien kotihoidon esimiehiä implementoimaan ns. vanhuspalvelulakia ikäihmisten palveluiden käytäntöihin. Implementointia tuettiin gerontologisen valmennuksen toimintamallilla, jota esimiehet hyödynsivät kuntien kotihoidon kehittämisprosesseissa.

Hankkeeseen osallistuivat yhdeksän Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntaa, joiden kotihoidon esimiestehtävissä toimivat olivat varsinainen koulutuksen kohderyhmä. Mukana olevat kunnat olivat Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Vihti, Lohja, Sipoo ja Siuntio. Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian sekä alueen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Sosiaalitaidon, kanssa.

Loppuraportti VALTTI
Loppuraportti RISTO