Tiedonhallinta

Sosiaalitaito osallistui Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaan, vuosina 2020-2021 toteutettuun Kansa-koulu III -hankkeeseen, jossa tavoitteena oli, että asiakasasiakirjalain toimeenpanon, määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton ja kertakirjaamisen edellytykset paranevat. Hanke toteutettiin valtakunnallisesti.

Hankkeen päätyttyä Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskukset jatkavat yhteistyötä sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä ja Kansa-koulu -hankkeiden valmentamien kirjaamisasiantuntijoiden tukemisessa. Alkuvuonna 2022 osaamiskeskukset jatkavat kirjaamisasiantuntijoiden keskustelutilaisuuksien järjestämistä ja lisäksi Kansa-koulu III:n aikana Soccan ja Sosiaalitaidon perustama kuntien Koordinaatioryhmä laajenee myös Itä-Uudenmaan edustajalla. Ryhmä on koordinoinut kirjaamisvalmennuksiin osallistumista ja pyrkinyt myös edistämään kirjaamisasiantuntijoiden tukea kunnissa.

tietokone ja kuppi kahvia

Ajankohtaista

Socca, Sosiaalitaito ja Verso jatkavat Uudellamaalla kirjaamisasiantuntijoiden keskustelutilaisuuksien järjestämistä Teams-alustalla alkuvuonna 2022. Joka kuukausi järjestetään kaksi samansisältöistä tilaisuutta, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan. Tilaisuuksiin ei ole ilmoittautumista. Julkiselle ja yksityiselle sektorille järjestetään osittain omat tilaisuudet. Kutsut on lähetetty suoraan kirjaamisasiantuntijoille.

Lisätietoja keskustelutilaisuuksista

avpin kirja

Missä mennään kirjaamisessa?

Soccan erikoissuunnittelija Päivi Tossavaisen ajatuksia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä Kansa-koulu III -hankkeen päättyessä.

Lue lisää Soccan sivuilta

mies toimistotyössä

Kansa-koulu III 2020-2021 (päättynyt)

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena oli, että asiakasasiakirjalain toimeenpanon, määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton ja kertakirjaamisen edellytykset paranevat. Hanke toteutettiin valtakunnallisesti.

Hankkeen hallinnoinnista vastasi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO ja toteuttajana toimi sosiaalialan osaamiskeskusverkosto. Lue lisää