Tiedonhallinta

Sosiaalitaito tukee kuntia sosiaalihuollon tiedonhallintaan ja kirjaamisen kehittämiseen liittyvissä asioissa. Sosiaalihuollon tiedonhallintaa ja kirjaamisen kehittämistä ohjaa tällä hetkellä merkittävimmin uusi asiakastietolaki (784/2021), jonka myötä sosiaalihuollon julkisilla ja yksityisillä palvelunantajilla on velvoite liittyä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.  Julkisen sosiaalihuollon palvelunantajien ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivien yksityisten palvelunantajien on liityttävä viimeistään 1.9.2024. Yksityisen sosiaalihuollon palvelunantajan on liityttävä viimeistään 1.1.2026.

Sosiaalitaito osallistuu osatoteuttajana valtakunnalliseen Kansa-koulu 4.0 -hankkeeseen, jonka kautta kuntia, tulevia hyvinvointialueita ja yksityisiä organisaatioita tuetaan kirjaamiskäytäntöjen kehittämisessä vuoden 2022 loppuun asti.

kansa-koulu 4.0

Kansa-koulu 4.0

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat saaneet myönteisen päätöksen Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa -hankkeen toteuttamiseen. Valtionavustus tulee EU:n elpymisvälineestä rahoitettavasta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jonka tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja lisätä niiden kustannusvaikuttavuutta.

Hanke on alkanut toukokuun alussa ja kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Lue lisää

tietokone muistilappujen peitossa

Kirjaaminen muuttuu – THL, Kela ja Kansa-koulu ovat tukenasi

Vuoden 2021 marraskuussa voimaan tullut asiakaslaki velvoittaa julkisia ja julkisen sosiaalihuollon lukuun toimivia yksityisiä sote-organisaatioita liittymään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon 1.9.2024 mennessä. Tukea muutokseen tarjoaa THL, Kela ja Kansa-koulu.

Lue lisää

kädet tietokoneella

Kirjaamisen kehittäminen organisaatioissa on monitasoinen haaste

Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskukset Socca, Sosiaalitaito ja Verso järjestivät tammi- ja helmikuussa kirjaamisasiantuntijoille keskustelutilaisuuksia, joissa tavoitteena oli tukea valmennettuja kirjaamisasiantuntijoita, verkostoitua ja jakaa kokemuksia.

Lue lisää Soccan uutisesta

avpin kirja

Missä mennään kirjaamisessa?

Soccan erikoissuunnittelija Päivi Tossavaisen ajatuksia sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämisestä Kansa-koulu III -hankkeen päättyessä.

Lue lisää Soccan sivuilta

mies toimistotyössä

Kansa-koulu III 2020-2021 (päättynyt)

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena oli, että asiakasasiakirjalain toimeenpanon, määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönoton ja kertakirjaamisen edellytykset paranevat. Hanke toteutettiin valtakunnallisesti ja sen hallinnoinnista vastasi Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSO ja toteuttajana toimi sosiaalialan osaamiskeskusverkosto. Lue lisää

Kansa-koulu III -hankkeen tuotokset löytyvät kootusti Innokylästä.