Patientombudsman

Kontaktuppgifter

Patientombudsman
Clarissa Kinnunen
Jenni Henttonen

telefon 040 833 5528

måndag 12-15
tisdag, onsdag, torsdag  9-12

potilasasiamies@sosiaalitaito.fi

Postadress
Sosiaalitaito
Potilasasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Mottagning bara med tidsbeställning i lokaliteter som klientens hemkommun ordnat.

Patientombudsmannen ger råd och informerar om patientens rättigheter.

Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) poängterar patientens rätt till god hälso- och sjukvård och gott bemötande. Vården ska ordnas och patienten bemötas så att hans eller hennes människovärde inte kränks och att hans eller hennes övertygelse och integritet respekteras. Ytterligare poängterar lagen patientens rätt till information och hans eller hennes självbestämmanderätt.

Patientombudsmannen skall:

  1. ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  2. bistå patienten i frågor som nämns anmärkning, klagan eller patientskadeanmälan
  3. informera om patientens rättigheter
  4. även i övrigt arbeta för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
naisen kädet näpyttelevät tietokonetta

Patientombudsmannen är i socialbranchens kompetenscenter Socialkompetens tjänst. Servicen är avgiftsfri för klienten.