Patientombudsman

Sosiaalitaito Oy on tuottanut sosiaali- ja potilasasiamiespalveluja Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Yhtiön toiminta päättyy 31.12.2023, ja sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut siirtyvät 1.1.2024 alkaen  hyvinvointialueiden omaksi toiminnaksi.

Palvelun siirron takia Sosiaalitaidon sosiaali- ja potilasasiamiehet eivät vastaa asiakkaiden yhteydenottoihin 15.12.2023 jälkeen. Tarvittaessa voitte saada apua ottamalla yhteyttä omaan palvelu-/hoitoyksikköön ja 1.1.2024 alkaen oman hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiavastaaviin.

Patientombudsmannen ger råd och informerar om patientens rättigheter.

Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) poängterar patientens rätt till god hälso- och sjukvård och gott bemötande. Vården ska ordnas och patienten bemötas så att hans eller hennes människovärde inte kränks och att hans eller hennes övertygelse och integritet respekteras. Ytterligare poängterar lagen patientens rätt till information och hans eller hennes självbestämmanderätt.

Patientombudsmannen skall:

  1. ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  2. bistå patienten i frågor som nämns anmärkning, klagan eller patientskadeanmälan
  3. informera om patientens rättigheter
  4. även i övrigt arbeta för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda
naisen kädet näpyttelevät tietokonetta

Patientombudsmannen är i socialbranchens kompetenscenter Socialkompetens tjänst. Servicen är avgiftsfri för klienten.