Potilasasiamies

Sosiaalitaito Oy on tuottanut sosiaali- ja potilasasiamiespalveluja Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Yhtiön toiminta päättyy 31.12.2023, ja sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut siirtyvät 1.1.2024 alkaen  hyvinvointialueiden omaksi toiminnaksi.

Palvelun siirron takia Sosiaalitaidon sosiaali- ja potilasasiamiehet eivät vastaa asiakkaiden yhteydenottoihin 15.12.2023 jälkeen. Tarvittaessa voitte saada apua ottamalla yhteyttä omaan palvelu-/hoitoyksikköön ja 1.1.2024 alkaen oman hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiavastaaviin.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun teossa sekä potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
  3. tiedottaa potilaan oikeuksista
  4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies antaa neuvoja ja tiedottaa potilaan oikeuksista. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säädetään potilaan asemasta terveydenhuollossa. Potilaslaissa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsyä hoitoon sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa, eikä hän ota kantaa potilaan hoitoratkaisuihin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamies voi toimia myös sovittelevassa roolissa potilaan ja työntekijän välisissä ongelmallisissa tilanteissa.

Potilasasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Mitä tehdä, kun olet tyytymätön terveydenhuoltoon?

Potilasasiamiehen selvitykset vuodelta 2022
Inkoo
Karviainen
Kerava
Keusote
Lohja
Siuntio