Kotona kotoa kotiin -kehittämisohjelma 2016-2017

Sosiaalitaidon koordinoima 13 kunnan yhteinen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma toteutettiin vuosina 2016-2017.

Kehittämisohjelmassa mukana olevat kunnat ovat:

 1. Kotihoito: Nurmijärvi, Raasepori, Karkkila/Vihti, Lohja, Hanko, Kirkkonummi, Mäntsälä/Pornainen
 2. Ympärivuorokautinen hoito: Nurmijärvi, Raasepori, Karkkila/Vihti, Kerava, Lohja, Siuntio, Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Mäntsälä/Pornainen, Sipoo

Kehittämisohjelman tavoite

Kehittämisohjelman tavoitteena on kotihoidon palveluprosessien virtaviivaistaminen ja tehostaminen. Kotihoidon työntekijöitä ja esimiehiä tuetaan erilaisin osallistavin menetelmin (mm. LEAN) tekemään yhdessä kotihoidon tarvitsemaa kehittämistyötä.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on kotihoidon tapaan tavoitteena tarkastella välittömän asiakastyön osuutta eli työajan oikeaa kohdentamista. Välittömän asiakastyön osuutta lisätään muuttamalla päivittäisen työn organisoinnin prosessia ja toimintatapoja.

Kehittämisohjelman myötä otetaan mahdollisimman monessa kunnassa käyttöön Elo-D – arviointimenetelmä/laatutyökalu, jonka avulla saadaan kehittämistyön pohjaksi tietoa hoitoyksiköiden asukkaiden hyvinvoinnista ja annettavan hoidon asiakaslähtöisyydestä, kuntouttavasta työotteesta ja toimintamalleista sekä yksikön ympäristön soveltuvuudesta ikääntyneiden ihmisten hoitoon.

Keskeiset toimenpiteet:

1. Yhteistyössä kehittäminen / työpajatyöskentely ja resurssien oikea ja tehokas kohdentaminen:

 • palveluprosessien tehostaminen/LEAN-menetelmän koulutus yhteistyössä mm. HUS-perusterveydenhuollon yksikön kanssa.
 • vuonna 2016 Sosiaalitaidon koordinoimia LEAN-työpajoja pidettiin 11 kpl. Niiden lisäksi kunnissa pidettiin kymmeniä omia työpajoja ja kehitettäviä prosesseja on jokaisessa 13 osallistujakunnassa käynnissä useita.

Merkittävin tekijä pysyvässä toimintakäytäntöjen muutoksessa on se, että työntekijät nostavat itse Lean-työpajoissaan esille kehittämistä tarvitsevat prosessit/työkäytännöt ja saavat valmennusta ja tukea systemaattiseen kehittämistyöhön.

 • työajan kohdentamisen selvitykset syksyllä 2016:
  kotihoito: Raasepori, Karviainen, Lohja, Mustijoki, Hanko
  ympärivuorokautinen hoito: Hanko, Raasepori, Kirkkonummi, Mustijoki, Kerava, Siuntio, Inkoo, Sipoo, Karviainen, Nurmijärvi

2. Henkilöstön osaamisen uudistaminen ja vahvistaminen/koulutustilaisuudet:

 • Hyvin menee elämä (logoterapia)
 • Yksikin hoitaja voi muuttaa ikäihmisen elämän (logoterapia)
 • Perustietoa muistisairauksista
 • Ymmärrä – tule ymmärretyksi (käytösoireet)
 • Alkoholi ja muistisairaus, mielenterveys ja muistisairaus

3. Valvonnan ja laadun mittaamisen ja kuntien/yksiköiden keskinäinen vertailu

Asiakaskokemuskeskustelut

Kotihoidossa vastuuhoitajat haastattelivat 696 kotihoidon asiakasta ja ympärivuorokautisessa hoidossa 305 asiakasta. Asiakaskokemuskeskustelut ja niiden tulosten analysointi toteutettiin yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijoiden (Satu Rautio, Suvi Sahakari ja Kaisa Sjöholm) kanssa.

Elo D-havainnoijia koulutettiin 28 henkilöä  ja Elo-D -havainnointeja tehtiin 10 kunnassa.

Ikäihmisten palvelujen tila -selvitys 2015 (12 kuntaa) Ikäihmiset_2015

Kehittämisohjelman loppuraportti.