Kansa-koulu 4.0

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat saaneet myönteisen päätöksen Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa -hankkeen toteuttamiseen. Valtionavustus tulee EU:n elpymisvälineestä rahoitettavasta Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, jonka tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja lisätä niiden kustannusvaikuttavuutta. Lisätietoja STM:n tiedotteesta.

Kansa-koulu 4.0 -hankkeen tavoitteina on

  • tukea kirjaamiskäytäntöjen kehittämisen rakenteiden muodostamista ja siten vahvistaa kirjaamisen asemaa sosiaalihuollon tiedonhallinnan kokonaisuudessa
  • luoda pohjaa kirjaamisen kehittämiselle pilotoimalla monitasoisia yhteistyömalleja digitaalisella foorumilla

Osatavoitteen 1 Sosiaalihuollon organisaatioissa toimii osaavia ja sitoutuneita kirjaamisasiantuntijoita työpakettina 1 on kirjaamisasiantuntijavalmennuksen järjestäminen ja työpakettina 2 kirjaamisasiantuntijoiden osaamisen ja sitoutumisen vahvistaminen.

Osatavoitetta 2 Sosiaalihuollossa tehdään alueellista yhteistyötä kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseksi toteutetaan työpaketeilla 3 Luodaan edellytyksiä yhteistyöverkostoille ja työpaketilla 4 Suunnitellaan välineitä kirjaamisosaamisen lisäämiseen.

Uusi hanke on alkanut toukokuun alussa ja kestää vuoden 2022 loppuun asti. Sosiaalitaidossa aluekoordinaattorina toimii Anu Virtanen, anu.virtanen(at)sosiaalitaito.fi. 

Kansa-koulu 4.0 -hankkeen uutiskirjeen voit tilata täältä.

Kansa-koulu 4.0 verkkosivut löydät täältä.