Sosiaalialan kumppanuutta

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa neuvoja ja tiedottaa potilaan oikeuksista. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säädetään potilaan asemasta terveydenhuollossa. Potilaslaissa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsyä hoitoon sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun teossa sekä potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa eikä hän ota kantaa potilaan hoitoratkaisuihin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamies voi toimia potilaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa.

Potilasasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Yhteystiedot

Potilasasiamies Margit Tepponen
Puhelin: 040-833 5528

maanantai  / måndag        12.00-15.00

tiistai, keskiviikko, torstai
tisdag, onsdag, torsdag     9.00-12.00

Puhelinaikaa ei ole pyhien aattoina seuraavasti:
18.4.2019, 30.4.2019, 20.-21.6.2019, 5.12.2019, 23.-24.12.2019, 31.12.2019

Sähköposti: potilasasiamies(at)sosiaalitaito.fi
Huomaathan, että sähköposti ei ole tietoturvallinen väylä, ja siksi sen käyttöä ei voida suositella arkaluonteisten tietojen lähettämiseen.

Postiosoite:
Sosiaalitaito
Potilasasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.
Mottagning bara med tidsbeställning i lokaliteter som klientens hemkommun ordnat.

HUS sairaaloita koskevissa asioissa (esim. Lohjan sairaala / Hyvinkään sairaala) asioita hoitaa HUS sairaaloiden omat potilasasiamiehet. Tarkemmat yhteystiedot löydät HUS:in omilta sivuilta http://www.hus.fi/potilaalle/potilaan_oikeudet/potilasasiamies/Sivut/default.aspx