Sosiaalialan kumppanuutta

Potilasasiamies

Potilasasiamies

Sosiaalitaito vastaa potilasasiamiestoiminnasta seuraavien kuntien perusterveydenhuollon osalta:

•  Karkkilan kaupunki, Keravan kaupunki, Lohjan kaupunki, Inkoon kunta, Siuntion kunta ja Vihdin kunta

•  Keusote: Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Mäntsälän kunta, Nurmijärven kunta, Pornaisten kunta ja Tuusulan kunta


•  HUS-sairaaloita koskevissa asioissa (esim. Lohjan sairaala / Hyvinkään sairaala) asioita hoitavat HUS-sairaaloiden omat potilasasiamiehet.
Tarkemmat yhteystiedot löydät HUS:in omilta sivuilta: http://www.hus.fi/potilaalle/potilaan_oikeudet/potilasasiamies/Sivut/default.aspx
HUS / Oikeutesi potilaana, lomaikkeita
https://www.hus.fi/potilaalle/opas-potilaalle/oikeutesi-potilaana

•  Yksityiset lääkäriasemat (mm. Mehiläinen, Terveystalo ym.) koskevissa asioissa asioita hoitavat lääkäriasemien omat potilasasiamiehet.


Potilasasiamies antaa neuvoja ja tiedottaa potilaan oikeuksista. Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säädetään potilaan asemasta terveydenhuollossa. Potilaslaissa korostetaan potilaan oikeutta hyvään hoitoon ja kohteluun, pääsyä hoitoon sekä potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta. Potilasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata ja että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  1. neuvoa potilaita potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  2. avustaa potilasta muistutuksen ja kantelun teossa sekä potilasvahinkoon liittyvissä asioissa
  3. tiedottaa potilaan oikeuksista
  4. toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies on puolueeton henkilö, jonka tehtävä on neuvoa-antava. Potilasasiamiehellä ei ole päätäntävaltaa, eikä hän ota kantaa potilaan hoitoratkaisuihin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut vahinko. Potilasasiamies voi toimia myös sovittelevassa roolissa potilaan ja työntekijän välisissä ongelmallisissa tilanteissa.

Potilasasiamies on sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaidon palveluksessa. Palvelu on asiakkaille maksuton.


Patientombudsman

Patientombudsmannen ger råd och informerar om patientens rättigheter.

Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) poängterar patientens rätt till god hälso- och sjukvård och gott bemötande. Vården ska ordnas och patienten bemötas så att hans eller hennes människovärde inte kränks och att hans eller hennes övertygelse och integritet respekteras. Ytterligare poängterar lagen patientens rätt till information och hans eller hennes självbestämmanderätt.

Patientombudsmannen skall:

  1. ge patienten råd i frågor som gäller tillämpningen av patientlagen
  2. bistå patienten i frågor som nämns anmärkning, klagan eller patientskadeanmälan
  3. informera om patientens rättigheter
  4. även i övrigt arbeta för att främja patientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda

Patientombudsmannen är i socialbranchens kompetenscenter Socialkompetens tjänst. Servicen är avgiftsfri för klienten.


Yhteystiedot/ Kontaktuppgifter

Potilasasiamiehet/Patientombudsmän
Clarissa Peura
Riikka Kainulainen

Puhelin/Telefon:
040-833 5528

maanantai  / måndag        12.00-15.00

tiistai, keskiviikko, torstai
tisdag, onsdag, torsdag     9.00-12.00

Puhelinaikaa ei ole pyhien aattoina seuraavasti:
9.4.2020, 30.4.2020, 20.5.2020, 18.6.2020, 23.-24.12.2020, 31.12.2020

Sähköposti: potilasasiamies(at)sosiaalitaito.fi

Jos lähetät sähköpostia, ota huomioon, ettei tietojen salassa pysyminen ole täysin varmaa, koska viestisi kulkee avoimessa tietoverkossa. Sähköpostiviestin lähettäjä on vastuussa viestinsä sisältämistä tiedoista. Potilasasiamieheltä voi kysyä yleisiä neuvoja ja ohjeita sähköpostitse. Henkilökohtaisissa asioissa on tietoturvan kannalta parempi ottaa yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse.

Postiosoite/Postadress:
Sosiaalitaito
Potilasasiamies
Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Järvenpää

Asiakasvastaanotto vain ajanvarauksella asiakkaan kotikunnan järjestämissä tiloissa.
Mottagning bara med tidsbeställning i lokaliteter som klientens hemkommun ordnat.