Opinnäytetyöt

kirjan sivujen selailua

Oikeus omiin tietoihin

Sosiaali- ja potilasasiamies Riikka Kainulainen tarkastelee oikeustieteen pro gradu -tutkielmassa (2020) sosiaalihuollon asiakkaan itseään ja asiaansa koskevaa tiedonsaantioikeutta. Tutkimusaineiston mukaan sosiaalihuollon asiakkailla oli  ongelmia saada tietoa velvollisuuksista, oikeuksista ja toimenpidevaihtoehdoista. Lisäksi asiakkailla oli vaikeuksia saada yhteyttä viranomaisiin sekä perusteltu päätös hakemukseensa.

Lue lisää 

iäkkäät käsikkäin

Omaisyhteistyö hoivakodeissa

Laurean sosiaali- ja terveysalan johtamisen (YAMK) opiskelijat Anu Kärkkäinen ja Suvi Rantanen paneutuivat opinnäytetyössään (2021) hoivakotien omaisyhteistyöhön koronapandemian aikana. Opinnäytetyö sisältää myös Ymmärryksestä yhteistyöhön -toimintamallin omaisyhteistyön kehittämisen tueksi.

Lue lisää