Ajankohtaista

Esiopetukseen osallistuville suunnattu hyvinvointikysely Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa 2.-15.5.2022

By toukokuu 4, 2022No Comments

Sosiaalitaito toteuttaa toukokuussa 2022 esiopetusikäisille suunnatun hyvinvointikyselyn. Aiemmin 2010-luvulla on Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa toteutettu sekä päiväkoti-ikäisten että 5-luokkalaisten koululaisten hyvinvointia ja terveystottumuksia kartoittavat selvitykset. Viidesluokkalaisten selvitys on kohdentunut tärkeisiin siirtymävaiheisiin alakoulu – yläkoulu sekä lapsuus – murrosikä. Kouluun siirtyvien esiopetusikäisten hyvinvoinnista on kuntakohtaisesti ja valtakunnallisesti saatavilla vähän systemaattisesti koottua ja analysoitua tietoa, mistä johtuen kysely suunnataan nyt ensi kertaa esiopetukseen osallistuville lapsille. Kyselyn toteuttamisessa on huomioitu myös kaksivuotinen esiopetuskokeilu. Kyselyn toteuttamiseen osallistuu yhdeksän kuntaa Länsi- ja Keski-Uudeltamaalta.

Tavoitteena on tuottaa tietoa lasten hyvinvoinnista kuntien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämiseen ja hyödynnettäväksi esimerkiksi esiopetuksen ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä lapsiperheiden palveluiden suunnitteluun ja varhaiseen tukeen. Kyselyyn vastaaminen toteutetaan vanhemman ja lapsen välisenä keskusteluna. Kysymykset kohdentuvat lapsen kokemuksiin muun muassa arjesta, vuorovaikutuksesta ja turvallisuudesta. Vanhemmalle suunnatuissa taustakysymyksistä kartoitetaan muun muassa lapsen tv:n katseluun, digilaitteilla pelailuun tai nukkumiseen käyttämää aikaa. Kyselyn valmisteluvaiheessa on tehty yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Järvenpään kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa. Kyselyn tulokset valmistuvat kesäkuun 2022 aikana.

Lisätietoja Anu Virtanen, kehittämiskoordinaattori, anu.virtanen(at)sosiaalitaito.fi.