Ajankohtaista

Sosiaaliasiamiehen vuoden 2021 selvitys on valmistunut

By huhtikuu 8, 2022No Comments

Sosiaaliasiamiehen vuoden 2021 selvitys on valmistunut. Selvitys kuvaa asiakkaan oikeuksien ja aseman tilaa ja kehitystä kunnissa kuntalaisilta sosiaaliasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen sisällön perusteella. Useimmiten sosiaaliasiamieheen otetaan yhteyttä, kun yhteydenottaja kokee tyytymättömyyttä saatuun sosiaalihuollon palveluun, eikä asiointi ole vastannut asiakkaan odotuksia. Yhteydenotto voi koskea myös tilannetta, jossa palvelua ei ole myönnetty. Sosiaaliasiamiehen selvityksestä välittyvä kuva on negatiivisempi kuin jos asiakkaan asemaa ja oikeuksien toteutumista tarkasteltaisiin kaikkien sosiaalitoimessa asioineiden antaman palautteen pohjalta. Selvityksen tarkoituksena on antaa kunnille tietoa asiakkaiden kokemista epäkohdista, jotta niihin voidaan kiinnittää jatkossa huomiota.

Sosiaaliasiamiehen asiatapahtumia oli yhteensä 422. Yhteydenoton sisältöalueista korostui edellisten vuosien tapaan lastensuojelu. Ikääntyneiden palvelut, toimeentulotuki, sekä vammaispalvelut esiintyivät yhteydenoton tehtäväalueina lastensuojelun jälkeen useimmin. Eniten yhteyttä otettiin palvelun tuottamiseen eli menettelyyn liittyviä asioita koskien. Päätösten sisältöön ja päätöksenteon prosessiin liittyvät asiat olivat seuraavaksi yleisimmin yhteydenottojen syinä. Kohteluun ja tietosuojaan liittyvien yhteydenottojen määrät nousivat suhteellisesti eniten.

Selvitys löytyy täältä