Ajankohtaista

Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan yhteistyötä tiivistetään vuonna 2022

By huhtikuu 25, 2022No Comments

Sote-uudistuksen edetessä myös Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskustoimintaa uudistetaan. Uudenmaan alueella toimii tällä hetkellä kolme sosiaalialan osaamiskeskusta, Socca pääkaupunkiseudulla, Sosiaalitaito Keski- ja Länsi Uudellamaalla ja osa Versosta Itä-Uudellamaalla. Vuoden 2022 aikana tiivistämme yhteistyötämme vastaamaan paremmin tulevien hyvinvointialueiden tarpeita. Samalla selvitetään mahdollisuutta hallinnolliseen yhdistymiseen vuoden 2023 alusta lukien.

– Haluamme yhdistää voimamme vahvemmaksi tutkimus- ja kehittämisrakenteeksi ja saada nykyisten osaamiskeskusten resurssit ja osaaminen koko Uudenmaan käyttöön, kertoo Soccan johtaja Pirjo Marjamäki.

Yhteiseen jakoon tulevaa osaamista on esimerkiksi Sosiaalitaidossa pitkään työn alla ollut tiedonhallinta, Soccan yliopistoyhteistyö ja Verson ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen. Ruotsinkielisten palvelujen kehittämisessä yhteistyötä tullaan tekemään yhteistyötä myös ruotsinkielisen sosiaalialan osaamiskeskuksen FSKC:n kanssa.

– Länsi- ja Keski-Uudenmaan kannalta merkittävää on erityisesti yhdistymisen myötä vahvistuva tutkimus- ja opetusyhteistyö yliopiston kanssa, pohtii Sosiaalitaidon toimitusjohtaja Petteri Heino.

Samoilla linjoilla on Verson johtaja Kirsi Kuusinen-James. 
– Osana yliopistoyhteistyötä tehtävän, käytäntöä tukevan tutkimuksen ja kehittämisen laajentaminen Itä-Uudellemaalle on myös meidän alueemme toiveena. 

Yhteistyön tiivistämistä on jo tehty muun muassa sosiaalihuollon kirjaamisosaamisen ja ikäihmisten palvelujen kehittämisessä. Konkreettinen esimerkki on webinaarien ja työpajojen osallistumismahdollisuuden tarjoaminen laajemmalle joukolle Uudenmaan sote-ammattilaisia. 

Nykyisen toiminnan tiivistämisen rinnalla selvitetään mahdollisuutta hallinnolliseen yhdistymiseen vuoden 2023 alusta lukien. Tätä koskevia päätöksiä tehdään myöhemmin tämän vuoden aikana. Osaamiskeskus Verson osalta yhdistyminen tulisi koskemaan Itä-Uudenmaan alueen toimintaa, muu Verson toiminta jatkaa osana Päijät-Hämeen hyvinvointialuetta. 

Seuraa yhteistyön etenemistä!

Julkaisemme tämän vuoden aikana blogikirjoituksia, joissa kerrotaan yhteistyön tiivistymisestä eri näkökulmista. 

Lisätietoja

Pirjo Marjamäki 
Johtaja, Socca
040 334 6401
pirjo.marjamaki(at)hus.fi

Petteri Heino
Toimitusjohtaja, Sosiaalitaito
0400 428 866
petteri.heino(at)sosiaalitaito.fi

Kirsi Kuusinen-James
Johtaja, Verso
044 729 7981
kirsi.kuusinen-james(at)phhyky.fi