Uutiset

Uusi hanke ikäihmisten palveluihin

By helmikuu 19, 2021kesäkuu 8th, 2021No Comments
iäkkäät miehet pyöräilemässä

Mielenterveysosaamisella ratkaisuja iäkkäiden palveluihin -hankkeessa kehitetään toimintatapoja palvelujen piirissä olevien iäkkäiden mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Hanke toteutetaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnissa.

Tavoitteena on vahvistaa iäkkäiden palveluissa työskentelevien ammattihenkilöiden mielenterveysosaamista valmentamalla heitä käyttämään työssään ratkaisukeskeistä, voimaantumista vahvistavaa ohjausta. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022  yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa.

Hanke perustuu positiivisen psykologian tuottamaan tietoon ja tarjoaa myönteisen, voimavaralähtöisen näkökulman ikäihmisten mielen hyvinvoinnin tukemiseen. Lisäksi se antaa välineitä ammattilaisten omien mielenterveystaitojen ja työhyvinvoinnin kohentamiseen.

Hankkeessa järjestetään kehittämisraadit iäkkäille ja fokusryhmähaastattelut ammattilaisille mielenterveysosaamistarpeiden kartoittamiseksi. Päivätoiminnassa, kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa työskenteleville toteutetaan vuoden mittaiset kehittämisohjelmat, joissa luodaan uusia toimintamalleja ja -tapoja mielenterveyden tukemiseksi.

Hankkeen aikana syntyy osaamiskartta, hyvien käytäntöjen käsikirja, valmennusmalli, kortit ammattilaisille ja ikääntyneille sekä heidän kanssaan toimiville. Lisäksi toteutetaan kouluttajakoulutuspilotti. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja se on osa 11 valtionavustushankkeen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vahvistaa mielenterveysosaamista kunnissa.

Yhteystiedot

Tamara Björkqvist, kehittämiskoordinaattori

etunimi.sukunimi@sosiaalitaito.fi

puh. 0400 428 833