Työhyvinvointi ikäihmisten palveluissa -webinaarisarja

Webinaarisarjassa käsitellään työhyvinvointia sekä esihenkilön ja työyhteisön roolia työhyvinvoinnin kehittämisessä. Webinaareissa tuodaan esiin tietoa ja käytäntöjä, joilla voidaan kehittää ja parantaa työyhteisön työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Sarja toteutetaan yhteistyössä Hyvinvoiva hoiva -hankkeen...
Lue lisää